Titularizare 2020. Cu o zi înainte de începerea înscrierilor nu există Fișa de înscriere. Ce trebuie să conțină dosarul pentru cei care acum intră în învățământ

Dosarul pentru înscrierea la titularizare pentru absolvenții promoției 2020 conține un set de 9 documente, potrivit cererii publicate de inspectoratele școlare județene. Deocamdată lipseşte Fișa de înscriere, un document pe care toate inspectoratele îl cer, dar care este așteptat de la Ministerul Educației. 

Documentele anexate la dosar pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia, se arată în indicațiile inspectoratelor.

Iată lista documentelor pentru înscrierea la Titularizare 2020:

 1. Cererea de înscriere la Titularizare cuprinde și documentele necesare dosarului. Formatul editabil .docx aici: Cerere înscriere concurs Titularizare 2020
 2. Copia „conform cu originalul” a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi/sau faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
 3. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care si-au schimbat numele) – conform cu originalul
 4. Copii de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul – conform cu originalul.
 5. Avizul/adeverința medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ, în original – de la medicul de familie/medicina muncii – Art. 65 alin. (4) (fotocopie pentru depunerea online);
 6. Declarația pe proprie răspundere, formatul editabil aici (.docx): declarație concurs Titularizare 2020
  • În acest formular candidatul declară că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu i s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
 7. Cazier judiciar, în original sau fotocopie (la depunerea online), de la Poliție
 8. Certificat/adeverința de integritate comportamentală (fotocopie pentru depunerea online)- tot de la Poliție
 9. Fișă de înscriere la concursul de Titularizare – nu există încă un model publicat de Ministerul Educației, dar imediat ce îl vor primi, inspectoratele îl vor urca pe site. 

Lista posturilor vacante și/sau titularizabile este pe titularizare.edu.ro.

 

1 Trackback / Pingback

 1. Modificări la Titularizare: Fișa de înscriere, publicată de inspectorate. Cererea de înscriere, schimbată în ultima zi cu o cerere din 25 iunie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.