Universitatea Transilvania lichidează specializările de matematică, fizică şi chimie

unitbv3

Mai multe specializări universitare de la ciclul de licenţă al Universităţii Transilvania vor intra înlichidare începând din acest an. Braşovul nu va mai avea specializări pe  Matematică, Chimie şi Fizică.

Iată lista completă a facultăţilor/ specializărilor care intră în lichidare:

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management IndustrialFizicăFizică

A

IF

Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)

AP

IF

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorChimieChimie

A

IF

Ingineria materialelorIngineria elaborării materialelor metalice

AP

IF

Ingineria procesării materialelor

A

IF

Inginerie chimicăIngineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

AP

IF

Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industriale

A

IF

Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materiale

AP

IF

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorInginerie electricăInstrumentaţie şi achiziţii de date

AP

IF

Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnului (în limba engleză)

A

IF

Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformatică (în limba germană)

AP

IF

MatematicăMatematică

A

IF

Facultatea de LitereŞtiinţe ale comunicăriiȘtiințe ale informării și documentării

AP

IF

Științe ale informării și documentării

AP

ID

Facultatea de Design de Produs şi MediuInginerie mecanicăMecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

sursa: regiuneacentru.ro

Follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*