Asociațiile, fundațiile și cultele acreditate pentru servicii sociale vor fi finanțate de la bugetul local și în 2021. Ce condiții trebuie să respecte acestea

Direcţia de Asistenţă Socială Braşov aduce la cunoştinţa asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, că până în data de 30 septembrie 2020, orele 16.00 pot depune documentaţia de solicitare a subvenţiei de la bugetul Consiliului Local al municipiului Braşov, pentru anul 2021.

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt eligibile să solicite subvenţii asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care:

a) administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Municipiul Brașov şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;

c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;

d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii (minim 50% din valoarea totală anual a subvenţiei).

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

  • cererea de solicitare a subvenţiei, anexa nr.1 la regulamentul privind acordarea subvenţiilor de la bugetul local, care poate fi descărcată de pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială – 1 exemplar original; 
  • ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară a municipiului Brașov – 1 exemplar în copie; 
  • balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei – 1 exemplar în copie; 
  • certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local, din care să rezulte că nu are datorii – 1 exemplar original; 
  • certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central, din care să rezulte că nu are datorii – 1 exemplar original; 
  • certificat de acreditare eliberat în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare – 1 exemplar în copie; 
  • licenţa de funcţionare a serviciului emisă de Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale sau dovada efectuării demersurilor de obținere a licenței de funcționare – 1 exemplar în copie.

Documentația de solicitare a subvenției se depune într-un singur exemplar în plic închis, şi se înregistrează la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov- str. Panselelor nr.23.

În cazul în care asociaţia, fundaţia sau cultele recunoscute în România, care solicită subvenţie de la bugetul local în anul 2021, nu deţin licenţa de funcţionare a serviciului social, aceasta se va depune până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţionare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Pentru informații suplimentare puteţi contacta Direcția de Asistență Socială Brașov, la numerele de telefon:  +40-368-465415, +40-368-464081, +40-368-469995, int. 812 și pe adresa de e-mail: dasbv@dasbv.ro.

Documentația privind acordarea subvenției în baza Legii nr. 34/1998 de la bugetul local poate fi accesată pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov (www.dasbv.ro) sau la sediul din str. Panselelor nr. 23.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.