Finalizarea proiectului „Achiziţie echipamente de ultimǎ generaţie pentru activitatea de producţie a protezelor si coroanelor dentare “

 

                                                                                                                            

Anunţ de presă

Data: 29.05.2021

 

Finalizarea proiectului „Achiziţie echipamente de ultimǎ generaţie pentru activitatea de producţie a protezelor si coroanelor dentare “

 

SC 3F LABORATORY SRL, a implementat proiectul „Achiziţie echipamente de ultimǎ generaţie pentru activitatea de producţie a protezelor si coroanelor dentare “, cod SMIS 132305 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritarǎ 2: ”Imbunǎtǎţirea competitivitǎţii intreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatǎrii economice a ideilor noi çi prin încurajarea creǎrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri ”, Apelul de proiecte POR/604/2/1

Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de cǎtre Ministerul Lucrǎrilor Publice, Dezvoltǎrii

şi Administraţiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de cǎtre Agenţia pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totalǎ a proiectului este de 1.208.468,64 lei. Finanțarea nerambursabilǎ este în sumǎ de 949.513,65 lei, din care: valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalǎ în valoare de 807.086,60 lei iar valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ din bugetul național în valoare de 142.427,05 lei.

Obiectivul general realizat al proiectului il constituie cresterea productivitǎţii cu respectarea principiilor dezvoltǎrii durabile, cresterea competitivitǎţii şi stabilitǎţii SC 3F LABORATORY SRL şi consolidarea poziţiei acesteia pe piaţǎ.

Obiectivele specific realizate ale proiectului sunt:

-achiziţia de echipamente de ultimǎ generaţie pentru activitatea de tehnica dentarǎ si echipament specific în scopul obţinerii unei

economii de energie, care utilizeazǎ surse regenerabile de energie

-asimilarea în producţie de produse noi inovative

-asimilarea de procese noi inovative în activitatea de tehnica dentarǎ Rezultatele proiectului :

-achizitia a 21 active corporale: 20 echipamente de ultimǎ generaţie pentru activitatea de tehnica dentarǎ si 1 echipament specific în

scopul obţinerii unei economii de energie, care utilizeazǎ surse regenerabile de energie

-asimilarea în producţie a 6 produse noi inovative

-asimilarea de 3 procese noi inovative în activitatea de tehnica dentarǎ Impactul proiectului la nivel local:

  • crearea de 3 locuri noi de muncǎ
  • creşterea contribuţiei societǎţii la bugetul local (taxe si impozite )

 

            Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv intre 01.06.2019 şi 30.06.2021

                                                                  

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societǎţii SC 3F LABORATORY SRL din mun. Brasov, str. Graurului, nr. 13, bloc. E5, etaj 1, ap. 12, jud. Brasov,. Persoana de contact: ROBU NICOLAE, Tel: 0755219250 ; e-mail: 3FLaboratoryProject@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |    facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.