Primarul Brașovului, Allen Coliban, învins în instanță de Curtea de Conturi, în dosarul FC Brașov

Primarul Brașovului, Allen Coliban, a pierdut definitiv procesul cu Curtea de Conturi a României. El a contestat în instanță măsurile dispuse de auditori în urma raportului activității Primăriei pentru anul 2021, însă niciuna dintre instanțele sesizate nu i-a dat dreptate.

Astfel, în 20 aprilie 2023, Tribunalul Brașov a respins cererea Primăriei Brașov, de anulare a deciziei Curții, în care erau menționate măsurile ce trebuie luate de municipalitate pentru a remedia deficiențele constatate. În luna mai a acestui an, Primăria Brașov a contestat decizia Tribunalului Brașov la Curtea de Apel Brașov, intervenient de partea municipalității fiind Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov Steagul Renaște, iar în 19 octombrie, instanța a emis o decizie definitivă prin care a respins recursul Primăriei.

Ce a constatat Curtea de Conturi în cazul FC Brașov?

În urma auditului pentru anul fiscal 2021, auditorii au constatat „nerespectarea prevederilor legale cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, la care Municipiul Brașov, alături de Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov este asociat, cu suma de 3.500.000 lei”, urmare a:

 • încheierii unui contract de finanțare a activității asociației și nu a unui program sportiv de utilitate publică care în prealabil trebuia aprobat de autoritatea publică deliberativă;
 • inexistenței unui act administrativ al autorității deliberative care să stabilească Procedura de atribuire a contractelor de finanțare conform prevederilor din Anexa nr. 2 – Principiile și criteriile întocmirii metodologiei/regulamentului de finanțate, precum și condițiile de acces la fondurile publice pentru
  finanțarea proiectelor și programelor sportive la Ordinul nr. 664/06.09.2018, precum și stabilirea și aprobarea cerințelor prevăzute de art. 67^1 alin.(3) din Legea nr. 69/28.04.2000 privind educația fizică și sportul;
 • nerespectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare, respectiv libera concurență, transparența, eficacitatea utilizării fondurilor publice;
 • neincluderii în contractul de finanțare a cerințelor minime din contractul-cadru de finanțare prevăzut de OMTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare și nici prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 69 din 28
  aprilie 2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, întrucât:
 • obiectul contractului nu conține nicio mențiune mențiune cu privire la programul sportiv finanțat și nici faptul că ar fi însoțit de anexe care să fie considerate parte integrantă din contract;
 • nu au fost stabiliți parametrii sportivi de realizat și obligația structurii sportive de a realiza obiectivele și indicatorii asumați, în condițiile în care transferul ramurii sportive de fotbal de la Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște a vizat promovarea în Liga I de fotbal, respectiv nu sunt prevăzute sancțiuni pentru nerealizarea acestora;
 • existenței unui raport de audit public intern întocmit în urma unei misiunii ad-hoc de audit public intern, efectuată la solicitarea ordonatorului principal de credite, în care sunt reținute unele din aspectele menționate mai sus, inclusiv aspecte de nelegalitate în modul de utilizare a sumelor
  alocate prin finanțare, cu consecințe în utilizarea ineficientă și neeconomicoasă a fondurilor publice din bugetul local al Municipiului, nevalorificat.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.