Decizia Tribunalului Brașov: Fin-Eco nu trebuie să plătească închiderea fostului depozit de deșeuri menajere de la Timiș-Triaj

Primăria Brașov a pierdut procesul deschis anul trecut, prin care solicita instanței să oblige SC Fin Eco SA să suporte cheltuielile de închidere a fostului depozit de deșeuri menajere de la Timiș – Triaj. Decizia a fost anunțată de Tribunalul Brașov în 20 februarie și nu este definitivă, astfel că municipalitatea brașoveană are la dispoziție 30 de zile de la comunicare pentru o contesta.

Soluția pe scurt a Tribunalului Brașov:

„Admite excepţia de inadmisibilitate a capătului de cerere ce are ca obiect, «pronunţarea unei sentinţe care să ţină loc de acord în formă autentică a Fin Eco SA pentru dreptul de superficie asupra imobilului depozit de deşeuri clasa b Trimiş-Triaj, înscris în cartea funciară nr. 1515504 Braşov, cu numărul cadastral 1515014, în suprafaţă de 86.814 mp- domeniul privat al municipiului Braşov», ce a fost invocată de partea pârâtă şi, în consecinţă:

Respinge, ca inadmisibilă, pretenţia pe care reclamantul municipiul Braşov, reprezentat legal de primar şi convenţional de societatea civilă de avocaţi Dobrinescu Dobrev, a formulat-o în contradictoriu cu pârâta SC Fin-Eco SA, reprezentată legal de preşedintele consiliului de administraţie şi convenţional de cabinetul de avocat Adela-Maria Dancu, în sensul celor mai sus redate. Respinge, ca neîntemeiată, pretenţia pe care partea reclamantă municipiul Braşov, a formulat-o în contradictoriu cu pârâta SC Fin-Eco SA în sensul « autorizării municipiului Braşov ca, pe cheltuiala Fin-Eco SA, să execute el însuşi lucrările de închidere a depozitului de deşeuri clasa b Trimiş-Triaj, înscris în cartea funciară nr. 1515504 Braşov, cu numărul cadastral 1515014, în suprafaţă de 86.814 mp- domeniul privat al municipiului Braşov». Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul municipiul Braşov, reprezentat legal de primar şi convenţional de societatea civilă de avocaţi Dobrinescu Dobrev, în contradictoriu cu pârâta Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General-, reprezentată prin Serviciul Comisariatului Judeţean Braşov, ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi înregistrată la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 20.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei”.

Fostul depozit de deșeuri menajere Timiș-Triaj este în proprietatea Primăriei Brașov și trebuie închis până la finalul acestui an. Înainte de alegerile locale din anul 202o, Primăria a luat în calcul închiderea, printr-un proiect integrat, a fostului de depozit de deșeuri menajere și a fostului depozit de deșeuri industriale nepericuloase de la Timiș – Triaj. După alegerile din 2020, primarul Allen Coliban nu a fost de acord ca municipalitatea să se ocupe de ambele depozite, ci numai de cel de deșeuri industriale, iar despre fostul depozit de deșeuri menajere el a spus că trebuie închis de Fin-Eco. Ulterior, edilul a „bătut” în retragere și a anunțat că lucrările vor fi realizate de municipalitate și că va solicita în instanță recuperarea sumei de la Fin Eco.  

1 Trackback / Pingback

  1. Fin-Eco nu trebuie să plătească închiderea fostului depozit de deșeuri menajere de la Timiș-Triaj - 📰 newsflash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.