START în admiterea la Universitatea Transilvania. Ce opțiuni au candiații, cum se face înscrierea și selecția viitorilor studenți la fiecare facultate

Universitatea Transilvania pune și în acest an la dispoziția absolvenților de clasa a XII-a care au trecut cu bine de Bacalaureat, locuri bugetate sau cu taxă în cele 18 facultăți ale sale. Pentru anul universitar 2019 – 2020 sunt pregătite 2885 de locuri fără taxă și încă 3233 de locuri cu taxă. Pentru locurile nebugetate, taxele diferă de la o facultate la alta, fiind între 3500  și 6000 de lei pe an.Înscrierile la facultăți se fac în perioada 15 – 20 iulie

Excepție face înscrierea candidaților olimpici și a candidaților rromi, care au locuri special rezervate. Pentru aceștia, perioada de înscriere este 15-17 iulie. Toate facultățile cu excepția Facultății de Muzică, Facultății de Medicină și Facultății de Educație Fizică și Sporturi Montane își selectează studenții pe bază de dosar, în care contează media anilor de studii sau media anumitor discipline și media la Bacalaureat. Pentru celelalte trei facultăți se dau examene sau probe de aptitudini. 

Rezultatele se vor anunța după 24 iulie. Calendarul admiterii poate fi consultat AICI.Universitatea Transilvania pune la dispoziția viitorilor studenți 105 programe de studii de licență în cele 18 facultăți.

Pe pagina fiecărei facultăți pot fi verificate în timp util numărul candidaților înscriși, în această săptămână. Iată cele 18 facultăți și paginile lor, pe site-ul Universității: 

* Facultatea de Inginerie Mecanica – înființată în 1949 (https://mecanica.unitbv.ro/)
* Facultatea de Inginerie Tehnologica si Management Industrial – înființată în 1953 (https://itmi.unitbv.ro/)
* Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor –  înființată în 1990 (http://sim.unitbv.ro/)
* Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor –  înființată în 1990 (http://iesc.unitbv.ro/)
* Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere – înființată în 1948 (http://silvic.unitbv.ro/)
* Facultatea de Ingineria Lemnului –  înființată în 1959 (http://il.unitbv.ro/)
* Facultatea de Constructii –  înființată în 2003 (https://constructii.unitbv.ro/)
* Facultatea de Alimentatie si Turism – înființată în 2007 (https://at.unitbv.ro/)
* Facultatea de Design de Produs si Mediu – înființată în 2010 (https://dpm.unitbv.ro)
* Facultatea de Matematica si Informatica – înființată în 1971/1991 (https://mateinfo.unitbv.ro/)
* Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor – înființată în 1990 (https://econ.unitbv.ro/)
* Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – înființată în 2004 (https://psihoedu.unitbv.ro/)
* Facultatea de Educatie Fizica si Sporturi Montane – înființată în 2002 (https://sport.unitbv.ro/)
* Facultatea de Muzica – înființată în 1971/1991 (https://muzica.unitbv.ro/)
* Facultatea de Medicina –  înființată în 1991 (https://medicina.unitbv.ro/)
* Facultatea de Litere – înființată în 2002 (https://litere.unitbv.ro/)
* Facultatea de Drept – înființată în 2002 (https://drept.unitbv.ro/)
* Facultatea de Sociologie si Comunicare  înființată în 2010 (https://socio.unitbv.ro/)Pentru înscriere la una dintre facultățile Universității Transilvania, dosarul trebuie să conțină următoarele: 

  • Cerere tip (se generează din aplicația de înscriere la validarea dosarului); Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
  • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
  • Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat – în cazul în care candidatul a obținut diploma în străinatate. (Vezi: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate .Candidatii care nu au Atestat vor depune la Rectorat, cam.102, intr-un dosar plic, documentele prevazute pe site-ul CNRED, de la adresa de mai sus. Vor primi o adeverință cu ajutorul căreia se vor putea înscrie la facultate)
  • Certificatul de naştere (copie);
  • Cartea de identitate (copie) – pentru cetăţenii români cu domiciliul în România;
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate.
  • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
  • Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană. În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
  • Chitanță care atestă plata taxei de înscriere în valoare de 250 de lei la Facultatea de Medicină și 200 de lei la restul facultățilorDe precizat este că  actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune: în original; în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public); în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original. 

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.