Ce taxe și impozite locale propune Primăria Brașov pentru 2019. Lista a fost publicată spre consultare publică

Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019 ar putea rămâne neschimbat. Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local care stabilește aceste taxe a fost pus în consultare publică, iar până la 15 martie 2018, cei interesați pot depune propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normative. Recomandările vor fi transmise către Direcția Fiscașă (program luni, marţi, joi, vineri 8.00-16.30, miercuri 8.00-18.30), sau pe e-mail dirfiscala@brasovcity.ro sau dirfiscala@dfbv.ro. 

Impozite propuse pentru clădirile din municipiul Brașov:

 • Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,09 %. 
 • Cota impozitului pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,2 %.
 • Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale prevăzută deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 0,2 %.
 • Cota impozitului/taxei pentru clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 1,3 %. 

 

Impozite propuse pentru terenurile intravilane și extravilane

Nivelul impozitului pe teren prevăzut la art. 465 alin. 2  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu construcții,  precum și terenul înregistrat în registrul agricol la o altă categorie de folosință de până la 400 m² inclusiv,  se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare rangului localității, respectiv:

 • 8.900 lei (dacă este într-o localitatea de rang A- municipiu reședință de județ)
 • 6.700 (localitate rang B)
 • 4.500 (localitate rang C)
 • 2.100 (localitate rang D)

Pentru terenurile din extravilan, taxele sunt aplicate în funcție de categoria de folosință. 

Impozitele propuse pentru vehicule:

În cazul vehiculelor se propune suma de 4 lei /200 cm³ pentru cele cu capacitate sub 4800 cm³,  suma de 6 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate peste 4800 cm³ și suma de 150 lei pe an pentru cele fără capacitate cilindrică evidențiată.   Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se propune a fii redus cu 95 % .

 

Taxe de urbanism:

 • Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean  se stabilește în sumă de 15 lei .
 • Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau se calculează prin înmulțirea nr. de m² de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 15 lei.
 • Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare m² de suprafață ocupata de construcție.
 • Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri, branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
 • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală se stabilește în sumă de 9 lei.
 • Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare se stabilește la suma de 20 lei .
 • Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  se stabilește în cuantum de 80 lei.

REDUCERI ȘI MAJORĂRI DE TAXE:

Pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și auto, se propune acordarea unei  bonificații de 5%. 

Se propune acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cume este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

In ce priveste, majorarea obligatiilor fiscale, se propune majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi , începând cu al treilea an în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Se propune de asemenea  majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Brașov, clădirile și terenurile la care am facut referire mai sus, criteriile de încadrare în categoria acestor imobile, se adoptă prin hotărâre a Consiliului Local.

Documentația completă privind taxele și impozitele locale pe 2019 poate fi consultată pe site-ul Primăriei Brașov

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.