În ce condiții se redeschid grădinițele: respectarea distanțării fizice de minim 1 m, interzicerea accesului părinţilor în interior și folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului în clasă

Grădinițile se redeschid în acest an în condiții mult mai stricte din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit ghidului publicat marți de Ministerul Educației, pe tot parcursul derulării activităţilor cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, distanțarea fizică (minim 1 m), grupa de copii va fi împărţită în subgrupe de câte 5/10 copii, iar interacțiunea acestora limitată, accesul părinţilor/aparţinătorilor în spaţiul interior al grădiniței nu va fi permis, iar copiii vor fi preluați de la poarta unității de învățământ. Primirea/predarea copiilor se face eșalonat, copiii nu au voie să aducă jucării de acasă, toate suprafețele și punctele de contact trebuie curățate si dezinfectate la finalul fiecărei zile, la fel curtea și locurile de joacă, mai prevede ghidul.
 
Aerisirea sălilor de grupă se va face la un interval de 30 minute sau se păstrează deschisă cel puţin o fereastră, nu se vor folosi echipamente pentru recircularea aerului.
 
În ceea ce privește servirea mesei, vesela şi tacâmurile vor fi spălate şi dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare și nu se folosesc fete de masă.
 
În cazul în care copiii vor dormi sau vor avea o perioadă de odihnă/ relaxare pe timpul zilei, locul fiecărui copil în paturi/pe saltele va fi stabilit prin asigurarea unei distanţe minime de 1 m sau de, cel puţin, un pat.
 

Cine decide cum se deschid grădinițele

Înainte de deschiderea anului școlar, fiecare grădiniță trebuie să facă o analiză a situației.
Analiza de situație se realizează cu sprijinul unui grup local de inițiativă din componența căruia este necesar să facă parte:

 • un reprezentant al ISJ/ISMB;
 • un reprezentant al autorității publice locale;
 • un medic/o asistentă medicală/un mediator sanitar din comunitate;
 • cel puțin 3 (trei) cadre didactice(reprezentând nevoile, din punct de vedere educațional, ale celor 3 grupe de vârstă specifice);
 • trei părinți (reprezentând cerințele părinților pentru cele 3 (trei) grupe de vârstă specifice)/reprezentanți ai asociațiilor de părinți.
 • un reprezentant al personalului nedidactic.

Analiza va ține cont de următoarele aspecte:

 • situaţia epidemiologică a comunităţii la data de 7 septembrie, comunicată de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP);
 • numărul de copii înscrişi în anul şcolar 2020-2021 și categoriile de vârstă;
 • personalul didactic şi nedidactic încadrat la data efectuării analizei;
 • spațiile şcolare care pot fi utilizate de copii (atât în interior, cât şi în exterior), în condiţiile impuse de recomandările Ministerului Sănătății;
 • dotările cu materiale şi echipamente de la nivelul unităţii şi, respectiv, de la nivelul fiecărei grupe;
 • bugetul avut la dispoziţie pentru cheltuielile materiale, la data efectuării analizei, inclusiv pentru materiale necesare igienizării spaţiilor şi suprafeţelor şi pentru protectia personalului;
 • scenariile puse la dispoziţie de către Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Despre cele 3 scenarii, citiţi mai multe AICI

Măsurile obligatorii de protecție
 
Potrivid ghidului elaborat de Ministerul Educației, pe tot parcursul derulării activităţilor cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, regulile generale ale unei conduite sănătoase, aşa numitele „gesturi barieră”, menite să prevină infecţia cu noul coronavirus:
 
 • distanţarea fizică (distanţa minimă, recomandată de Ministerul Sănătății între două persoane, este de cel puţin 1 m);
 • evitarea atingerii cu mâna a nasului, a ochilor şi a gurii;
 • strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă;
 • evitarea contactului fizic direct cu cei din jur.
 

Principalele reguli de distanțare fizică sunt:

 • accesul părinţilor/aparţinătorilor în spaţiul interior al grădiniței nu va fi permis; copiii vor fi preluați de la poarta unității de învățământ, de către o persoană desemnată de director şi, în același mod, vor fi conduşi spre ieșire și predați părinţilor/aparţinătorilor;
 • nu circulă obiecte/jucării de acasă la grădiniță și nici de la grădiniță spre domiciliul copiilor;
 • intrarea prin mai multe uși de acces, dacă există; în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituția de învăţământ este esenţială;
 • intrarea eşalonată, la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (aripi, etaj etc.);
 • realizarea unor trasee bine delimitate şi semnalizate în incinta unităţii de învăţământ (chiar și în sala de grupă) și în spaţiul aferent din curte (spre şi dinspre spațiile de joacă, spre şi dinspre poarta de acces);
 • stabilirea și marcarea zonelor de aşteptare, astfel încât copiii din grupe diferite să nu se intersecteze;
 • reconsiderarea ratei adult – copil, în sălile de grupă (maximum 20 de copii cu 2 adulți).


Curățenie și măsuri de igienă
 
 • toate suprafețele și punctele de contact trebuie curățate si dezinfectate la finalul fiecărei zile (inclusiv echipamentele (videoproiector, computer etc.), mânerele, balustradele, butoanele si accesoriile la instalatiile sanitare, toaletele, clanţele, pervazul ferestrei, precum şi mesele și scaunele din sala de grupă, paturile din dormitoare, obiecte şi suprafețe din spațiul exterior etc.);
 • spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curătate, igienizate zilnic cu jeturi de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate/speciale pentru suprafețe;
 • curtea unităţii de învăţământ va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii activităţilor cu copiii;
 • punctele de contact (clanţe, întrerupătoare) vor fi dezinfectate de două ori pe zi, la prânz şi la finalul programului, dacă programul de activitate al unităţii de învăţământ este prelungit (10 ore/zi);
 • coridoarele şi grupurile sanitare vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide/virucide, în mod obligatoriu, între schimburi și la finalizarea programului;
 • toate procedurile de curăţenie şi dezinfectare a materialelor se vor face în perioadele în care copiii nu sunt înăuntru sau folosesc alte spații, cu excepţia situaţiilor speciale (de exemplu, un copil strănută atunci când foloseşte o jucărie, adultul va urmări ca jucăria să nu ajungă la alt copil şi, în măsura în care se poate, să fie depozitată întrun săculeţ şi pusă într-un loc, departe de copii, pentru a putea fi preluată pentru dezinfectare);
 • aerisirea sălilor de grupă se face la un interval de 30 minute sau, pentru o menţinere constantă a circulaţiei aerului, se păstrează deschisă cel puţin o fereastră, fără a compromite siguranța copiilor;
 • nu se vor folosi echipamente pentru recircularea aerului;
 • la intrarea în unitatea de învăţământ şi în fiecare încăpere din incintă, vor fi asigurate materiale și echipamente de protecţie (covorase dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
 • conducerea unităților se va asigura că există permanent la dispoziția copiilor şi a personalului: săpun, prosoape de hârtie, dozatoare cu dezinfectant pentru mâini;


Personalul unităţii de învăţământ
 
 • este recomandat să se organizeze un triaj distinct al adulţilor (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic), efectuat de o persoană desemnată de unitatea de învăţământ şi instruită în acest sens;
 • personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să poarte mască de protecție pe durata interacţiunilor directe cu copiii, la distanțe mai mici de 1 m şi să îşi igienizeze regulat mâinile cu apă şi săpun şi/sau cu dezinfectant virucid;
 • revenirea în colectivitate a personalului cu afecţiuni care sunt considerate cu risc crescut de afectare a persoanei în cazul infectării cu SARS-CoV-2 se va face numai cu aviz de la medicul de medicina muncii;
 • conducerea unităţii de învăţământ se va asigura că există o listă de persoane de rezervă pentru înlocuirea personalului în situaţiile speciale de îmbolnăvire sau de suspiciune de îmbolnăvire cu SARSCov-2 (pensionari, suplinitori, studenti ai facultăţilor de pedagogie etc.);
 • personalul nedidactic, căruia îi sunt atribuite sarcini de suport pentru cadrul didactic şi de interacţiune cu copiii în grupă, nu va avea atribuții legate de curățenia sau igienizarea spațiilor.
 • Derularea activităților cu copiii
 • uşile grupelor vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact, cel puțin până la sosirea tuturor copiilor;
 • grupa de copii va fi împărţită în subgrupe de câte 5/10 copii, asigurându-se distanţarea fizică necesară de 1 m între aceştia şi un flux de mişcare controlat al subgrupelor;
 • se recomandă, pe cât posibil, păstrarea aceluiaşi scaun pe durata unei zile (sau dezinfectarea scaunelor în intervalul unui flux de mişcare a subgrupelor, care poate include în traseu şi igienizarea mâinilor);
 • se recomandă evitarea interacţiunilor copiilor aparținând unor grupe diferite;
 • adulții care răspund de activitățile cu copiii (educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar şi alt tip de personal) nu se schimbă, în măsura în care acest lucru este posibil;
 • planificarea activităţilor cu copiii se face conform prevederilor curriculumului în vigoare, acordând atenție adaptărilor necesare privind respectarea distanţării fizice; reducerii, în timp, a interactiunilor de grup şi, implicit, a utilizării unor materiale în comun; desfăşurării de rutine şi tranziţii care să sprijine copiii în deprinderea şi utilizarea „gesturilor barieră”; desfăşurării cât mai multor activități în aer liber, în măsura în care spațiul exterior este amenajat corespunzător și condițiile meteo permit sau copiii au haine adecvate etc.;
 • după finalizarea unei activități/secvențe de activitate, copiii se vor igieniza cu substanță dezinfectantă/vor merge să se spele pe mâini, individual sau cu subgrupul din care au făcut parte; distanţa între copiii care stau la rând va fi de cel puțin 1 m (sunt necesare marcaje pe suprafaţa podelei) şi numai un număr redus de copii, prezenţi în acelaşi timp în incinta grupului sanitar, va fi permis;
 • nu vor fi utilizate materialele unei subgrupe de către o altă subgrupă de copii, decât după ce acestea au fost igienizate (piesele de construcţie, jetoane, piese ale unor jocuri de rol etc., care sunt repartizate în săculeţi individuali/cutii individuale unor copii într-o zi şi cu care se pot juca şi alţi copii în zilele următoare);


Servirea mesei

 • vesela şi tacâmurile vor fi spălate şi dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare (după masa de dimineață, după masa de prânz, după gustarea de după-amiază);
 • nu se folosesc fete de masă;
 • mesele vor fi spălate şi igienizate înainte de servirea fiecărei mese, însă nu în prezența copiilor, pentru acest lucru, copiii vor fi duşi la grupul sanitar pentru igienizarea mâinilor sau vor ieși în curte sau pe coridor, până la finalizarea curăţării meselor;
 • la grădiniţele cu program normal (5 ore/zi), copiii vin cu pachețelul de mâncare de acasă și acesta este servit, de regulă, la ora 10,00; în acest caz, regulile privind igienizarea mâinilor şi a suprafeţei meselor sunt aceleași cu cele ale servirii meselor la grădinițele cu program prelungit; părinţii vor fi sfătuiți să pună în pachețelele copiilor produse neperisabile, care pot fi consumate la temperatura camerei, ambalate în folie alimentară sau șervețel, pe care să le poată consuma în siguranță și cu ușurință;
 • în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, personalul care se află în sala de grupă cu copiii se va ocupa de servirea și strângerea mesei și va prelua de la uşa sălii de clasă vasele/tăvile cu mâncare gătită, aduse de personalul de la bucătărie sau de îngrijire disponibil;
 • grădinițele cu program prelungit pot lua măsuri pentru servirea mesei în sistem catering, chiar şi în cazul în care au posibilitatea de a prepara hrana în unitate (mâncarea va fi porţionată și servită în recipiente de unică folosinţă, cu capac).
Somnul copiilor
 
 • în cazul în care copiii vor dormi sau vor avea o perioadă de odihnă/ relaxare pe timpul zilei, locul fiecărui copil în paturi/pe saltele va fi stabilit prin asigurarea unei distanţe minime de 1 m sau de, cel puţin, un pat.
 • copiii vor folosi pijamale si acestea vor fi depozitate în săculeti individuali; pijamalele se iau acasă la sfârşitul săptămânii pentru a fi spălate şi aduse înapoi la începutul săptămânii următoare; nu se vor împrumuta pijamalele sau piese din pijamalele unui copil pentru un altul care nu are în ziua respectivă pijama;
 • în timpul somnului, se va asigura o bună aerisire a sălii de grupă şi, în acest sens, cel puțin un geam va fi deschis, în poziție rabatată.
 
Transportul şcolar
 • în cazul transportului şcolar, pe parcursul deplasării la și de la unitatea de învățământ se vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute în măsurile adaptate în situaţii de criză, în special respectarea distanţei de cel puțin 1 metru și utilizarea centurilor de siguranţă.
 • autobuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după fiecare cursă. Se va evita, pe cât posibil, transportul copiilor preşcolari cu alte categorii de elevi mai mari.
 
Gestionarea cazurilor de îmbolnăvire
 • triajul zilnic al copiilor se efectuează conform normelor în vigoare;
 • atât personalul, cât şi copiii vor fi încurajați să îşi facă, zilnic, o evaluare a stării de sănătate și a să declare dacă apar probleme respiratorii;
 • personalul sau copiii cu temperatură crescută (depistată la domiciliu) sau cu probleme respiratorii nu vor intra în unitatea de învăţământ, vor rămâne la domiciliu;
 • copiii sau membrii personalului care prezintă manifestări suspecte de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 vor fi izolaţi până la plecarea din unitatea de învăţământ.
 • personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu risc (vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în unitatea de învățământ cu avizul medicului de medicina muncii;
 • copiii care fac parte dintr-un grup în risc (ex. boli cronice, precum obezitate severă şi diabet, dizablități, boli rare, imunodeficiențe) vor reveni în unitatea de învăţământ cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor; pentru cazul în care aceştia nu pot reveni, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii de a organiza continuarea procesului educațional la distanță;
 • se recomandă conceperea şi aprobarea în CA a unui model de declaratie pe propria răspundere pentru părinţi şi pentru personalul unităţii de învăţământ, care să fie folosit la revenirea în unitatea de învăţământ (la începutul anului şcolar şi după o absență de cel puțin 3 (trei) zile);
 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.