Celula 4 a Depozitului Ecologic de Deşeuri este în curs de autorizare a funcţionării. În 90 de zile s-ar putea deschide

Reprezentanţii Depoyitului Ecologic de Deşeuri anunţă că sunt pe ultima sută de metri cu autorizarea celulei nr. 4  a platformei şi că trecerea la aceasta se va face în următoarea perioadă.

„Vă informăm că operarea Depozitului ecologic se desfășoară sub incidența dispozițiilor OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, art. 72 alin. (2)Pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal şi salubritate asigură continuitatea furnizării serviciilor de utilităţi respective, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare /deconectare, amână efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă. În condițiile definite de textul de lege invocat, începerea în regim de urgență a lucrărilor pentru construirea Celulei 4 a fost o soluție salutară, atât în contextul situației epidemiologice, cât și prin prisma faptului că depozitul ecologic zonal Brașov face parte din serviciile comunitare de utilitate publică, de salubrizare a localităţilor, fiind organizat pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale, ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Brașov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. În prezent, FIN ECO S.A. are competența tehnică și operațională de a asigura continuitatea activității de depozitare în județul Brașov printr-o tranziție liniară de la celula 3 la celula 4″, a anunţat conducerea  companiei care operează depozitul. 

Pentru construcția Celulei 4 a Depozitului ecologic Brașov, a fost abordată strategia desfășurării paralele a activităților, respectiv construcția celulei, în paralel cu obținerea actelor de reglementare, conduita operatorului fiind stabilită ope legis, prin OUG nr. 70/2020, dar și prin Autorizația integrată de mediu SB Nr. 112/22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011 și la data de 19.06.2019, potrivit căreia FIN-ECO S.A. are obligația de a iniția acțiuni pentru deschiderea unei noi celule, în situația în care celula în operare atinge circa 75 % din capacitatea proiectată.

Construcția Celulei 4 a Depozitului ecologic Brașov este o investiție ce se ridică la 12.051.593,27 lei, exclusiv TVA, iar finanțarea a fost asigurată prin accesarea programului afectat întreprinderilor mici și mijlocii.

„Pentru Celula 4, FIN ECO S.A. a contractat cele mai bune tehnologii, acesta fiind începutul unui demers prin care FIN ECO S.A. își propune să devină, în următorii ani, unul din cele mai moderne centre de management al deșeurilor la nivelul României. În prezent, celula 4 este construită în proporție de 90%, urmează a fi instalat sistemul de drenaj conducte și pompe pentru sistemul de tratare a levigatului. În condițiile în care la depozit ajung, în continuare, 95% din deșeurile generate la nivelul județului, trebuie subliniat că nivelul de umplere a celulei 3 se încadrează în termenii autorizației integrate de mediu. Vă asigurăm de totala noastră transparență în activitatea pe care o desfășurăm, de faptul că toate acțiunile noastre sunt îndreptate către asigurarea performanței în activitatea de depozitare a deșeurilor, precum și de faptul că protejarea mediului este un obiectiv pe care îl urmărim constant. În atingerea acestui obiectiv, ne dorim să devenim un partener de încredere al autorității publice, dar și al societății civile”, a mai subliniat compania.

În urma determinărilor specifice făcute de specialiștii în domeniu, se impune ca, în termen de 90 de zile de la data prezentei, celula 4 a depozitului FIN ECO S.A. să devină operațională, pentru a asigura tranziția de la stoparea depozitării deșeurilor în celula 3 la depozitarea în celula 4, conform cerințelor autorizației integrate de mediu și regulilor de bună practică, susţin reprezentanţii FIN ECO

În cadrul procedurilor de autorizare, au fost obținute următoarele documente:

 • Certificat de urbanism nr. 51 /11.02.2019 pentru “Obținerea autorizației de construire execuție celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale ( perimetru temporar-Durbav- FIN-ECO 4) ”.
 • Notificare asistență de specialitate nr. 420/A/07.03.2019, prin care Direcția de Sănătate Publică a solicitat realizarea Studiului de Sănătate asupra stării de sănătate a populației din zona, pentru Celula 4 – Depozit ecologic zonal Brașov.
 • Notificare nr. 10924 /19.06.2019 emisă de AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV pentru obținerea acordului de mediu Celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav-FIN-ECO 4) .
 • Notificare 1981 /05.03.2019 pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru proiectul “Execuție Celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav-FIN-ECO 4)”.
 • Decizia etapei de evaluare inițială nr. 10924 / 03.07.2019 pentru “Obținerea autorizației de construire Celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale(perimetru temporar Durbav-FIN-ECO 4) ”.
 • Decizia etapei de încadrare nr. 182 / 16.10.2019 pentru “Obținerea autorizației de construire Celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale ( perimetru temporar Durbav-FIN-ECO 4)”.
 • Îndrumar emis de AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV, etapă definire nr. 10924 /03.12.2019.
 • Autorizația de construire nr. 52 /15.06.2020 emisă de Municipiul Săcele pentru “Executie celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar-Durbav – FIN-ECO 4)” în condițiile art. 7, alin. 16^ 4 din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții coroborat cu dispozițiile 17 din Normele Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991.
 • Îndrumar emis de Agenția de Protecția Mediului Brașov, etapă analiză nr. 10924 /12.10.2020.
 • Studiul de olfactometrie dinamică pentru amplasamentul Depozitului Ecologic Zonal, întocmit de ECOIND (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială București) – proces verbal de recepție Nr. 73 / 09.07.2020.
 • Studiul de dispersie a poluanților pentru amplasamentul Depozitului Ecologic Zonal, întocmit de ECO SIMPLEX NOVA S.R.L. București – proces verbal de predare-primire Nr. 100/ 03.09.2020.
 • Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației, întocmit de Institutul Național de Sănătate publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, primit în data de 08.09.2020.

Studiile enumerate au fost solicitate de Agenția de Protecția Mediului Brașov prin îndrumarul etapei de definire Nr. 10924 /03.12.2019.

 • Raport privind impactul asupra mediului pentru „Execuţie Celula 4 Depozit Ecologic Zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN ECO 4)” , întocmit de evaluator – dr. ing. Cornel Florea Gabrin, înregistrat la APM Brașov sub nr. 15193/30.09.2020
 • Agenția de Protecția Mediului Brașov a solicitat prin adresa cu nr. 10924/12.01.2021, completarea documentației de susținere a solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Obținerea autorizației de construire execuție celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale ( perimetru temporar-Durbav- FIN-ECO 4)”.
 • Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Execuţie Celula 4 Depozit Ecologic Zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav –FIN-ECO 4)”, întocmit de evaluator Mabeco S.R.L. înregistrat la APM Brașov sub nr. 1405 /26.01.2021.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.