Lifturile din vechile blocuri pot fi schimbate pe bani europeni

MK 3.200

Din 16 mai, primările pot depune cererile de pentru obținerea fondurilor europene în vederea efectuării unor lucrări ce vizează eficientizarea eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe.  Se pot realiza mai multe tipuri de lucrări cum ar fi: lucrări de reabilitare termică a anvelopei, înlocuirea lifturilor, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă de consum, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, aferente părţilor comune ale blocului de locuinţe; realizarea lucrărilor de branşare/rebranşare a blocului de locuinţe/apartamentului la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice, implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea energiei electrice/gazelor natural.

Potrivit ghiduui de finanțare, Uniunea Europeană va acorda 60% din valorea proiectului, restul sumei urmând  fi acoperită de primări (15 %) și proprietari (25%).

Cine poate solicita finanţarea?

Beneficiarii proiectelor depuse sunt Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele municipiului Bucureşti. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţia UAT Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se solicită finanţarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, în condiţiile prezentului ghid.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:

 • aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, cota/cotele de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) şi asumarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI sau PT).
 • ajutoarele de natură socială care se acordă, cota de participare distinctă (%) aferentă acestora, precum şi suma care nu va mai fi recuperată de la Asociaţia de Proprietari.
 • numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
 • numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (a se vedea lucrări din categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) şi categoria II literele e), f), detaliate în cadrul secţiunii 3.2 din prezentul ghid) (obligatoriu 100% acolo unde soluţia tehnică prevede acest tip de lucrări de intervenţie);
 • numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, precum si numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta la UAT un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică.

De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadrează în situaţiile prevăzute la punctele 4) si 5) mai sus-menţionate.

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter.

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

 Care sunt blocurile care pot fi incluse în proiect:

Blocurile construite în perioada 1950-1990, cu un regim minim de înălţime al blocului este P+2.

 Valoare cerere de finanţare

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

O cerere de finanţare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă” în cadrul proiectului.

O UAT care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.

Prin prezentul apel de proiecte nu se finanţează:

 • blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
 • blocurile de locuinţe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unei UAT;
 • proiecte pentru obiectivele de investiţii localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Termene: 

Data şi ora începere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 10

Data şi ora închidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 10

Perioada de implementare a activităţilor proiectului preconizate a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare nu trebuie să depăşească 31 decembrie 2023.

Contribuţie Asociaţia de proprietari

Contribuţia Asociaţiei/lor de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile) este:

 1. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:
 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice
 • apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice

Proprietarii vor suporta în proporţie de 100% cheltuielile ce revin spaţiilor respective, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.

 1. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare
 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari se aprobă intervenţiile/măsurile de creştere a eficienţei energetice, cota/cotele de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) şi prin care se certifică luarea la cunoştinţă a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI sau PT).

Ce lucrări pot fi executate pe acest proiect de finanţare

Lucrările de intervenţie/Acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie vizează:

 1. Măsuri de creştere a eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
 2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanţare.
 3. Măsurile de creştere a eficienţei energetice includ:
 4. lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 5. lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
 6. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 7. alte activităţi suplimentare.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.