Din cauza unei contestații, Consiliul Județean Brașov riscă să piardă banii europeni pentru managementul integrat al deșeurilor

Lansată încă din 2017, licitația  de 4.600.000 lei, fără TVA, pentru  elaborarea și implementarea proiectului ce vizează managementul integrat al deșeurilor, dar și pentru asistența tehnică pentru accesarea fondurilor europene și a managementului de proiect, până la delegarea serviciilor de salubritate este blocată din cauza unei contestații. În prezent, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, Toaso Imelda, dosarul este la Înalta Curte de Casație, firma care s-a clasat pe locul al 2-lea solicitând strămutarea procesului.„Ofertantul s-a declarat nemulțumit de rezultatele procedurii de atribuire și a contestat decizia la Consiliul Național Pentru Soluțonarea Contestațiilor, la Tribunalul Brașov și la Curtea de Apel Brașov. De fiecare dată, Consiliul Județean Brașov a obținut decizii favorabile. În cursul acestei săptămâni, am primit o citație, după ce firma care s-a clasat pe locul al 2-lea a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție strămutarea procesului. Contestatarul a argumentat că judecătorii Curții de Apel Brașov nu pot fi imparțiali, din moment ce această instituție își desfășoară activitatea în același imobil în care funcționează Consiliul Județean Brașov. Termenul pentru acest proces este 6 noiembrie.  În acest moment pregătim cu juriștii din cadrul CJ întâmpinarea la cererea de strămutare a procesului și o cerere de preschimbare a termenului de judecată, altfel riscăm pierderea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare”, a declarat Toaso Imelda. 

Procese pe bandă rulantă 

Ea a amintit că în vederea conformării județului Brașov cu prevederile legale în domeniul gestionării deșeurilor și pentru atingerea țintelor și obiectivelor privind gestionarea deșeurilor, asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, Consiliul Județean Brașov, ca unic solicitant eligibil, a demarat procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1.Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor în vederea realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov”.

Apoi, prin HCJ nr. 397/06.09.2017 s-a aprobat demararea proiectului și achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov” (servicii de consultanță pe perioada de pregătire a proiectului: revizuire Master Plan, elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de Finanțare, inclusiv documentații anexe solicitate; servicii de consultanță și asistență tehnică pe durata implementării proiectului: asistarea și sprijinul personalului Unității de Implementare a Proiectului, elaborarea proiectelor tehnice și a Documentației Tehnice pentru obținerea avizelor, asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, elaborarea documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse/ servicii/ lucrări, asistență tehnică pentru delegarea operării instalațiilor realizate prin Proiect, de către ADI – ISO MEDIU Brașov către operatorii finali)Documentația de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov” s-a postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) prin anunțul de participare nr. 180721/14.11.2017. Până la data-limită de depunere a ofertelor, respectiv 30.01.2018, s-au depus 6 oferte. În urma evaluării ofertelor, un ofertant a fost descalificat, întrucât nu a îndeplinit cerințele minime de calificare. După comunicarea rezultatului fazei de analiză a cerințelor minime DUAE, a fost depusă Contestația nr. 5682/11.04.2018, iar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, prin Decizia nr. 1027/C5/1236/19.042018, respinge ca nefondată contestaţia formulată de ofertantul descalificat. Acesta formulează o plângere la Curtea de Apel Brașov, care este respinsă prin Decizia nr. 1243/R/2018. În cazul celorlalte 5 oferte s-au parcurs etapele de evaluare a ofertelor tehnice si, ulterior, a ofertelor financiare.În luna august 2018 a fost finalizată procedura de evaluare a ofertelor și a fost desemnat câștigătorul licitației; ofertantul clasat pe locul 2 a contestat rezultatul procedurii, formulând o plângere către Tribunalul Brașov; în data de 06.12.2018, instanța a respins prin Sentința Civilă 1545/CA/06.12.2018 contestaţia formulată de SC Resourcing Environmental Consulting SRL, sentința fiind comunicată în 29.01.2019. Contestatarul a formulat recurs la Curtea de Apel Brașov, care prin Hotărârea 284/01.04.2019 a respins recursul și a menținut sentința instanței de fond, hotărârea fiind definitivă. În această săptămână s-a înregistrat la Consiliul Județean Brașov citația transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, întrucât contestatarul SC Resourcing Environmental Consulting SRL a cerut strămutarea procesului, termenul de judecată fiind stabilit pentru data de 6 noiembrie 2019. O eventuală admitere a cererii de strămutare ar anula de drept sentința Curții de Apel.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.