A mirosit, dar „în limitele impuse”. Comisia mixtă a Prefecturii Brașov a anunțat rezultatele controalelor de la groapa Fin-Eco și de la firmele din zona Timiș – Triaj

Comisia mixtă constituită prin ordin de prefect, care a avut misiunea de a descoperi sursele mirosurilor din Brașov, și-a terminat treaba. Comisia a funcționat în perioada 19 septembrie – 6 octombrie 2023 și a făcut 13 controale la 12 firme (una avea două puncte de lucru). Este vorba despre companii își desfășoară activitatea în zona în zona Triaj și Timişul Sec, pe Ocolitoarea mică a Municipiului Braşov, și care în procesul de producție generează emisii de hidrogen sulfurat.

Care au fost rezultatele controalelor

În urma controalelor comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Brașov au aplicat 3 sancṭiuni contravenṭionale, în valoare totală de 75.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale din punct de vedere al legislaṭiei de mediu, iar unui operator economic i s-a impus măsura suspendării activităṭii în lipsa autorizaṭiei de mediu.

Astfel, SC Brasobere SRL a fost sancționată pentru că nu a depus declarațiile privind obligațiile la Fondul de mediu pentru ambalajele introduse pe piața internă. SC Wopfinger Transport Beton SRL a fost sancţionată pentru modul de gestionare a deșeurilor (anvelope uzate abandonate pe sol), iar SC 595 Solutions SRL – pentru că nu deținea autorizație de mediu.


„Tuturor agenților economici controlați li s-au impus măsuri specifice de monitorizare a nivelului de emisie de hidrogen sulfurat, precum și întocmirea unui Plan de gestionare a mirosului. Unui singur operator i s-a impus măsura dotării cu sisteme de exhaustare și echipamente de reținere a noxelor rezultate din procesul tehnologic. La rândul lor, inspectorii sanitari din cadrul DSP Brașov, conform Ordinului MS nr. 119/2014, actualizat 2023, au impus măsura obligatorie pentru efectuarea evaluării impactului asupra stării de sănătate a populaţiei în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.524/2019, pentru 4 unități economice (SC 595 Solutions SRL, str. Alunului, nr. 10, SC Brai Cata SRL – București, sucursala Brașov, SC VIAROM – statie mixturi asfaltice și SC Fin Eco SA – Brașov)”, a transmis Prefectura Brașov.

Ce probleme au fost descoperite la Fin-Eco


La depozitul ecologic de deșeuri Fin Eco, controlul a fost făcut în perioada 18 septembrie – 4 octombrie.

„În urma desfăşurării controlului s-a constatat că societatea se încadrează în limitele impuse de Autorizaṭia Integrată de Mediu, fără depășiri ale nivelului de emisii/imisii monitorizate și fără abateri în activitate făță de prevederile AIM”, a anunțat Prefectura Brașov.

Totuși, aceștia au menționat că în timpul controlului pe amplasament a fost sesizată prezenṭa mirosului în apropierea surselor de emisie: lângă zona activă de depozitare a deşeurilor în celula 4 (în care se depun în prezent deșeurile), zona bazinulului de levigat, intensitatatea mirosului diminuându-se cu creşterea distanṭei către limita amplasamentului”.

Referitor la închiderea temporară a celulei 3 (care a fost umplută anul trecut), pentru verificarea conformării etapelor realizate, s-au efectuat, prin sondaj, măsurători ale stratului de acoperire, a pantei taluzurilor, s-a verificat sistemul de degazare a celor 9 puṭuri şi racordarea acestora la sistemul de ardere (prin societate autorizată). „Nu au fost constatate neconformităṭi”, a precizat Prefectura Brașov.

Ce măsuri au fost impuse operatorului depozitului ecologic de deșeuri:

  • acṭiuni de plantare /înlocuire a perdelei vegetale din cadrul depozitului în zona din dreptul celulei 4 spre bazinul de colectare levigat (termen 30.11.2023);
  • suprafața activă de depozitare a deșeurilor în celula 4, în perioadele apariṭiei disconfortului olfactiv, să fie de maxim 1.000 mp (deşi legislaṭia permite o suprafaṭă de 2.500 mp), iar la sfârşitul fiecărei zile suprafaṭa activă sa fie acoperită;
  • bazinul de levigat să fie prevăzut cu sistem de acoperire plutitor pentru reducerea emisiilor (termen 31.12.2023);
  • transmiterea la Garda de Mediu Braşov, săptămânal a monitorizării staṭiei de ardere gaz de depozit pentru indicatorii „temperatură de ardere” şi „debitul gazului intrat în sistemul de ardere”;
  • reactualizarea planului de management al mirosului (termen 30.10.2023);
  • evaluarea (de către Fin-Eco) a impactului asupra stării de sănătate a populaţiei în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.524/2019, la solicitarea DSP Brașov, în condițiile în care ultimul studiu a fost realizat în 2021 (concluzia studiului din 2021 a fost că impactul depozitului ecologic asupra sănătății populației și asupra mediului este nesemnificativ);
  • pentru a diminua posibilitatea apariției în viitor a altor sesizări privind disconfortul olfactiv provenit de la rampa de deșeuri ce aparține Fin Eco, deși legislația de mediu și Obligațiile de mediu impuse acestuia precizează termenul de închidere finală a Celulei nr. 3 în 31 decembrie 2028, Garda de Mediu Brașov, în acord cu Fin Eco, a impus o nouă măsură, și anume: „Se va analiza tehnic, procedural și în limitele impuse de legislația specifică posibilitatea închiderii definitive a celulei 3 până la sfârșitul anului 2024. Fin Eco va comunica Gărzii de Mediu Brașov soluția fezabilă din punct de vedere tehnic pentru închiderea definitivă în termenul propus”.

Comisia mixtă, din care au făcut parte reprezentanți ai Prefecturii Brașov, ai Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, ai Gărzii de Mediu Brașov, ai Direcției de Sănătate Publică Brașov și ai primăriilor Brașov, Săcele şi Sânpetru a fost constituită după ce APM Brașov a amplasat la Terminalul RATBV autolaboratorul pentru monitorizarea calității aerului, iar în 18 septembrie a transmis prefecturii raportul pentru perioada 7 – 14 septembrie (din care a rezultat că au fost depășiri ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat).

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.