Start la finanţarea IMM-urilor prin Programul Mihail Kogălniceanu

De azi, IMM-urile se pot înscrie pentru a obţine finanţări prin Programul „Mihail Kogălniceanu”. Bugetul alocat în 2013 pentru acest program este de 16, 115 milioane lei. Programul Mihail Kogalniceanu este finanţat pe perioada 2011-2013. El permite IMM-urilor accesarea unor linii de credit in valoare de maxim 400.000 lei/IMM/an.

 

Intreprinderile mici şi mijlocii beneficiază două facilităţi importante la accesarea creditelor:

a) dobânda total subvenţionată – Subvenţia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, în proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată.

b) garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.

Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
Linia de credit cu dobândă subvenţionată şi/sau, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilită de instituţia de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia.

 

Solicitanţi eligibili:

Pentru a beneficia de  facilităţile acordate prin Program, I.M.M.-urile trebuie să îndeplinească cumulativ  la data aprobării creditului, următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvareaşsi restructurarea intreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
b) în cazul în care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată;
c) nu se afla în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi instituţia de credit parteneră;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depaseste echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care îşi desfăşoara activitatea în sectorul transportului rutier;
e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare;
f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
g) iîpotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificarile şi completarile ulterioare;
h) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi

 

Activităţi eligibile:

  • cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;
  • cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii;
  • cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
  • alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurarii activităţii curente;
  • cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;
  • plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
  • alte costuri de operare.

 

Procedura de inscriere

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.