Primăria Braşov caută voluntar pentru comisia de avizare a proiectelor urbanistice din oraş. Acesta va reprezenta societatea civilă în CTATU

Primăria Brașov invită brașovenii interesați de dezvoltarea urbanistică a orașului să facă parte, ca voluntari, din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU). Termenul limită pentru depunerea dosarelor de intenție este 8 februarie.

Cei interesați trebuie să aibă studii de specialitate sau experiență relevantă în arhitectură, urbanism, construcții, sociologie, patrimoniu, antropologie sau mobilitate urbană, să fi fost implicați în proiecte de voluntariat, activități civice sau organizații non-guvernamentale, în domenii conexe activității comisiei, și să aibă disponibilitate pentru participarea la ședințele comisiei (aproximativ 2 ori/ lună).

Totodată, având în vedere calitatea de reprezentant al societății civile, în procesul de selecție vor avea prioritate candidații apolitici, care nu sunt membri ai vreunui partid dintre cele care sunt reprezentate în componența Consiliului Local Brașov. Candidații vor specifica în Scrisoarea de intenție dacă sunt membri ai vreunui partid politic.

Condiții de participare:

 • să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale (18 ani împliniți);
 • să fie cel puțin absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

Persoanele interesate se pot înscrie prin prezentarea unui dosar de intenție care conţină următoarele documente:

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • un curriculum vitae (CV), model Europass;
 • o scrisoare de intenţie prin care să se evidenţieze motivaţia personală a participării la activitatea comisiei.

Copiile actelor solicitate se pot prezenta și pe email, urmând ca, după afișarea rezultatelor, persoana selectată să prezinte documentele în original, pentru certificarea conformității cu originalul de către reprezentantul Primăriei Municipiul Brașov.

Data limită de depunere a dosarelor de intenție : 08.02.2021, ora 14.00: Depunerea dosarelor se poate realiza la adresa de e-mail contact@brasovcity.ro și la Primăria Muncipiului Brașov – Centrul de Informare Cetățeni, cu sediul în Brașov, bulevardul Eroilor nr.8.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de intenție: 09.02.2021: Rezultatele se vor publica pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Brașov ( https://www.brasovcity.ro/ ) și se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brașov.

Afişare rezultate finale: 11.02.2021: Rezultatele finale se vor publica pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Brașov https://www.brasovcity.ro/ și se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brașov.

Conform Regulamentului, CTATU are următoarele atribuţii:

 • analizează şi fundamentează din punct de vedere tehnic şi al respectării legislaţiei, al respectării Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi Planurilor Urbanistice Zonale (P.U.Z.), documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documentaţiile de urbanism (P.U.Z. şi P.U.D.), precum şi studiile de fundamentare sau cercetare, emiterea avizului arhitectului şef;
 • analizează studiile şi documentaţiile de urbanism întocmite din lista de proiecte aprobată de Consiliului local în etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz de consultare, aviz de principiu, după caz);
 • poate semnala disfuncţionalităţile apărute în structura urbană (incompatibilităţi funcţionale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spaţiale, afectarea patrimoniului construit etc.) şi face propuneri de întocmire a unor documentaţii care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.
 • analizează la solicitarea altor compartimente din Primăria Municipiului Braşov documentaţii specifice atribuţiei pe care o are.  

Componența CTATU – 12 membri, dintre care:

 • ­­5 membri ai Ordinului Arhitecților din România, filiala Brașov- Covasna- Harghita
 • 2 membri ai Ordinului Arhitecților din România, filiala Brașov- Covasna- Harghita și membri ai Registrului Urbaniștilor din România
 • Arhitectul Șef al Municipiului Brașov
 • Șef Serviciu Autorizări în Construcții
 • Șef Serviciu Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane
 • Șef Serviciu Administrarea Patrimoniu și Urbanism Comercial
 • Un reprezentant al societății civile.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.